ณ.ศาลากาญจนาภิเษก

คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน
1.ขอแนะนำให้ทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ที่เครื่องก่อนที่จะฟัง ไม่ควรฟังจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
   เพราะจะทำให้เกิดการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่ทำการฟัง
   และยังจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางด้านเน็ตเวอร์คมากขึ้นทั้งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
2.วิธีการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ไปฟังนั้น แยกตามบราวเซอร์ได้ดังนี้
   1.IE (Internet Explorer) ให้กดคลิ้กปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
      ให้เลือก Save As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไวัในโพลเดอร์ที่ต้องการ
   2.Mozilla Firefox ให้กดคลิกปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
      ให้เลือก Save Link As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
3.Mac
   1.หากเป็นเมาส์แบบ 2 ปุ่ม ให้คลิกปุ่มขวา จะมี Dialog Box ขึ้นมา
      ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
   2.หากเป็นเมาส์แบบ 1 ปุ่ม ให้กดปุ่ม command หรือปุ่มรูปแอปเปิ้ล แล้วคลิก
      จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
   3.การใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด หรือช่วยเร่งดาวน์โหลด เช่น FlashGet จะไม่สามารถใช้งานได้อีก
      เพราะเซิร์ฟเวอร์จะมองว่าเป็นการโจมตี แล้วจะทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้
      โดยจะมีอาการประหลาดหลายอย่าง เช่น ดาวน์โหลดวนไปมาไม่เสร็จสักที
      หรือไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลย
   4.สำหรับผู้ที่ใช้ Mozilla Firefox และใช้ Add on เพื่อช่วยดาวน์โหลดนั้น
      สามารถใช้ DownThemAll ได้โดยไม่มีปัญหาอะไร
      แต่การดาวน์โหลดที่เกิดขึ้น จะมีเพียง session เดียว ไม่สามารถแตกไฟล์ได้
   5.ท่านที่ดาวน์โหลดแล้วไม่เห็นขนาดไฟล์ ขอให้เข้าใจว่าเป็นลักษณะอาการที่เป็นปกติ
      เพราะจะช่วยให้โปรแกรมที่โจมตี ไม่สามารถทำงานได้ เพราะไม่สามารถประเมินได้ว่า
      ควรจะโจมตีที่ไฟล์ใด

   ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาในการดาวน์โหลด
ขอให้แจ้งมาที่ support.wimutti.net@gmail.com โดยให้แจ้งพร้อมรายละเอียดดังนี้
1.ประเทศที่ท่านอยู่ในขณะที่ดาวน์โหลด และเวลาที่เป็นเวลาท้องถิ่น (Local Time)
   พร้อมเวลาที่ทด (Daylight Saving Time: DST) ถ้ามี
2.บราวเซอร์ที่ท่านใช้
3.ไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลด
4.หน้าที่ท่านเข้าไปดาวน์โหลด
5.เซิร์ฟเวอร์ที่ท่านดาวน์ ซึ่งในข้อ 3, 4 และ 5 หากท่านส่ง url
   หรือลิงก์ที่ปรากฎในช่อง address ของบราวเซอร์มา ก็ใช้ได้เหมือนกัน
6.ข้อความ Error ที่ได้รับ (ข้อนี้สำคัญมาก เพราะหากไม่บอก
   ทางผู้ทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
   และจะต้องสอบถามกลับไป ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา)

ขอแสดงความนับถือ
wimutti.net

ซ่อน
 
ครั้งที่ 65 วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557
ครั้งที่ 64 วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556
ครั้งที่ 63 วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556
ครั้งที่ 62 วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556
ครั้งที่ 062 วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 061 วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 060 วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2556

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 059 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 058 วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 057 วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 056 วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 055 วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 054 วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 053 วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 052 วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 051 วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2555

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 050 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 049 วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 048 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 047 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 046 วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 045 วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 044 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 043 วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2554

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 042 วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 041 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2554

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 040 วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2554

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 039 วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 038 วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 037 วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2553

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 036 วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 035 วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2552

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 034 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2552

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 033 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2552

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 032 วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2552

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 031 วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2552

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 030 วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2552

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 029 วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2552

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 028 วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2552

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 027 วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 026 วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2551

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 025 วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2551

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 024 วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2551

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 023 วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2551

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 022 วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฏาคม 2551

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 021 วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2551

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 020 วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2551

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 019 วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2551

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 018 วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 017 วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2551

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 016 วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2550

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 015 วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2550

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 014 วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2550

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 013 วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2550

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 012 วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2550

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 011 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2550

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 010 วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2550

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 009 วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 008 วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2550

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 007 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2549

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 006 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2549

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 005 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2549

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 004 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2549

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 003 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2549

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 002 วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2549

128Kb

64Kb
ครั้งที่ 001 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2549

128Kb

64Kb