สนทนาธรรมตามสถานที่ต่างๆ

 
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์
วันที่ 22 มีนาคม 2557
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย
คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางปะกง
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557
บ้านจิตสบาย
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 11 มกราคม 2557
บ้านจิตสบาย รอบแรก
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 11 มกราคม 2557
บ้านจิตสบาย รอบ 2
คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ
วันที่ 29 ธันวาคม 2556
ค่ายเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 15 ธันวาคม 2556
ศาลาลุงชิน ช่วงแรก
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 15 ธันวาคม 2556
ศาลาลุงชิน ช่วงสอง
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
วันที่ 14 ธันวาคม 2556
บ้านจิตสบาย
คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ
วันที่ 1 ธันวาคม 2556
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์
วันที่ 1 ธันวาคม 2556
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 1 ธันวาคม 2556
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556
ศาลาลุงชิน
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556
บ้านจิตสบาย
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556
บ้านจิตสบาย
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์
วันที่ 12 ตุลาคม 2556
บ้านจิตสบาย
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 25 กันยายน 2556
สวนธรรมศรีปทุม
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 15 กันยายน 2556
ศาลาลุงชิน
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
วันที่ 14 กันยายน 2556
บ้านจิตสบาย
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์
วันที่ 1 กันยายน 2556
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

128Kb

64Kb
คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ
วันที่ 1 กันยายน 2556
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 1 กันยายน 2556
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 25 สิงหาคม 2556
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 24 สิงหาคม 2556
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย

128Kb

64Kb
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์
วันที่ 24 สิงหาคม 2556
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย

128Kb

64Kb
คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ
วันที่ 24 สิงหาคม 2556
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 18 สิงหาคม 2556
ศาลาลุงชิน

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 4 สิงหาคม 2556
บ้านจิตสบาย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 21 กรกฎาคม 2556
ศาลาลุงชิน

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 13 กรกฎาคม 2556
บ้านจิตสบาย

128Kb

64Kb
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
วันที่ 8 มิถุนายน 2556
บ้านจิตสบาย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 1 มิถุนายน 2556
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย

128Kb

64Kb
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์
วันที่ 1 มิถุนายน 2556
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย

128Kb

64Kb
คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ
วันที่ 1 มิถุนายน 2556
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 19 พฤษภาคม 2556
ศาลาลุงชิน

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 11 พฤษภาคม 2556
บ้านจิตสบาย A

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 11 พฤษภาคม 2556
บ้านจิตสบาย B

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 28 เมษายน 2556
ราชาวดีรีสอร์ท จ.ขอนแก่น

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 31 มีนาคม 2556
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 30 มีนาคม 2556
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 17 มีนาคม 2556
ศาลาลุงชิน

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 9 มีนาคม 2556
บ้านจิตสบาย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556
ศาลาลุงชิน

128Kb

64Kb
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
บ้านจิตสบาย

128Kb

64Kb
คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ
วันที่ 26 มกราคม 2556
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 26 มกราคม 2556
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย

128Kb

64Kb
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์
วันที่ 26 มกราคม 2556
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 20 มกราคม 2556
ศาลาลุงชิน

128Kb

64Kb
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์
วันที่ 12 มกราคม 2556
บ้านจิตสบาย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 23 ธันวาคม 2555
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 22 ธันวาคม 2555
วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 16 ธันวาคม 2555
ศาลาลุงชิน

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 8 ธันวาคม 2555
บ้านจิตสบาย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย

128Kb

64Kb
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
บ้านจิตสบาย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 13 ตุลาคม 2555
บ้านจิตสบาย

128Kb

64Kb
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์
วันที่ 15 กันยายน 2555
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 15 กันยายน 2555
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ช่วงหลัง

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 15 กันยายน 2555
วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ช่วงแรก

128Kb

64Kb
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์
วันที่ 8 กันยายน 2555
บ้านจิตสบาย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 19 สิงหาคม 2555
ศาลาลุงชิน

128Kb

64Kb
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
วันที่ 18 สิงหาคม 2555
บ้านจิตสบาย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 14 กรกฎาคม 2555
บ้านจิตสบาย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2555
วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จ.เชียงราย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 30 มิถุนายน 2555
วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จ.เชียงราย

128Kb

64Kb
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
วันที่ 9 มิถุนายน 2555
บ้านจิตสบาย

128Kb

64Kb
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
วันที่ 26 พฤษภาคม 2555
บ้านจิตสบาย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
บ้านจิตสบาย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 14 เมษายน 2555
วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จ.เชียงราย

128Kb

64Kb
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
วันที่ 1 เมษายน 2555
บ้านจิตสบาย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 10 มีนาคม 2555
บ้านจิตสบาย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 24 มีนาคม 2555
วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จ.เชียงราย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555
บ้านจิตสบาย

128Kb

64Kb
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์
วันที่ 14 มกราคา 2555
บ้านจิตสบาย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 31 ธันวาคม 2554
วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จ.เชียงราย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 8 ตุลาคม 2554
บ้านจิตสบาย

128Kb

64Kb
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
วันที่ 10 กันยายน 2554
บ้านจิตสบาย

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 28 สิงหาคม 2554
บ้านจิตสบาย

128Kb

64Kb
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
วันที่ 6 สิงหาคม 2554
สนทนาประสาฆราวาสครั้งที่ 11

128Kb

64Kb
คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 9 กรกฏาคม 2554
บ้านจิตสบาย

128Kb

64Kb
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
วันที่ 2 กรกฏาคม 2554

128Kb

64Kb
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
วันที่ 4 มิถุนายน 2554

128Kb

64Kb
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
วันที่ 7 พฤษภาคม 2554

128Kb

64Kb
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
วันที่ 2 เมษายน 2554

128Kb

64Kb
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
วันที่ 5 มีนาคม 2554

128Kb

64Kb
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554

128Kb

64Kb
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
วันที่ 4 ธันวาคม 2553

128Kb

64Kb
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553

128Kb

64Kb
ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์ กฟผ. บางปะกง
วันที่ 2 ตุลาคม 2553

128Kb

64Kb
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา และ ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์
วันที่ 2 ตุลาคม 2553

128Kb

64Kb
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
วันที่ 4 กันยายน 2553

128Kb

64Kb
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
วันที่ 1 กรกฏาคม 2553

128Kb

64Kb

คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน
1.ขอแนะนำให้ทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ที่เครื่องก่อนที่จะฟัง ไม่ควรฟังจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
   เพราะจะทำให้เกิดการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่ทำการฟัง
   และยังจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางด้านเน็ตเวอร์คมากขึ้นทั้งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
2.วิธีการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ไปฟังนั้น แยกตามบราวเซอร์ได้ดังนี้
   1.IE (Internet Explorer) ให้กดคลิ้กปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
      ให้เลือก Save As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไวัในโพลเดอร์ที่ต้องการ
   2.Mozilla Firefox ให้กดคลิกปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
      ให้เลือก Save Link As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
3.Mac
   1.หากเป็นเมาส์แบบ 2 ปุ่ม ให้คลิกปุ่มขวา จะมี Dialog Box ขึ้นมา
      ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
   2.หากเป็นเมาส์แบบ 1 ปุ่ม ให้กดปุ่ม command หรือปุ่มรูปแอปเปิ้ล แล้วคลิก
      จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
   3.การใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด หรือช่วยเร่งดาวน์โหลด เช่น FlashGet จะไม่สามารถใช้งานได้อีก
      เพราะเซิร์ฟเวอร์จะมองว่าเป็นการโจมตี แล้วจะทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้
      โดยจะมีอาการประหลาดหลายอย่าง เช่น ดาวน์โหลดวนไปมาไม่เสร็จสักที
      หรือไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลย
   4.สำหรับผู้ที่ใช้ Mozilla Firefox และใช้ Add on เพื่อช่วยดาวน์โหลดนั้น
      สามารถใช้ DownThemAll ได้โดยไม่มีปัญหาอะไร
      แต่การดาวน์โหลดที่เกิดขึ้น จะมีเพียง session เดียว ไม่สามารถแตกไฟล์ได้
   5.ท่านที่ดาวน์โหลดแล้วไม่เห็นขนาดไฟล์ ขอให้เข้าใจว่าเป็นลักษณะอาการที่เป็นปกติ
      เพราะจะช่วยให้โปรแกรมที่โจมตี ไม่สามารถทำงานได้ เพราะไม่สามารถประเมินได้ว่า
      ควรจะโจมตีที่ไฟล์ใด

   ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาในการดาวน์โหลด
ขอให้แจ้งมาที่ support.wimutti.net@gmail.com โดยให้แจ้งพร้อมรายละเอียดดังนี้
1.ประเทศที่ท่านอยู่ในขณะที่ดาวน์โหลด และเวลาที่เป็นเวลาท้องถิ่น (Local Time)
   พร้อมเวลาที่ทด (Daylight Saving Time: DST) ถ้ามี
2.บราวเซอร์ที่ท่านใช้
3.ไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลด
4.หน้าที่ท่านเข้าไปดาวน์โหลด
5.เซิร์ฟเวอร์ที่ท่านดาวน์ ซึ่งในข้อ 3, 4 และ 5 หากท่านส่ง url
   หรือลิงก์ที่ปรากฎในช่อง address ของบราวเซอร์มา ก็ใช้ได้เหมือนกัน
6.ข้อความ Error ที่ได้รับ (ข้อนี้สำคัญมาก เพราะหากไม่บอก
   ทางผู้ทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
   และจะต้องสอบถามกลับไป ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา)

ขอแสดงความนับถือ
wimutti.net

ซ่อน